top of page

Bidden werkt echt.

Volg ons stappenplan hieronder om dichter bij God te komen en om gebeden ook echt te laten uitkomen.

Stappenplan

1. Vraag God allereerst dagelijks om meer geloof, vraag Hem of u steeds meer van Hem mag gaan houden. en lees de bijbel dagelijks om uw geloof te laten groeien.
2. Zorg dat u God's wil weet door de bijbel te lezen en het aan Hem te vragen. Zo weet u zeker dat u niet tegen Zijn wil bidt.

3. Ga Jezus volgen. Geef uw eigen wil op. De mate van overgave is belangrijker dan de hoeveelheid bidden of bijbel lezen. U zelf overgeven is niet eng. Hij heeft u gemaakt en weet veel beter wat bij u past en waar u gelukkig van wordt dan u zelf. Hij heeft u gemaakt om Hem te dienen. U zult vrede, rust, liefde en voldoening gaan ervaren zoals u nooit heeft ervaren.

4. Vast regelmatig eens
5. Begin je dag altijd eerst met HemHieronder is een voorbeeld gebedslijst voor een bidstond.
----
gebedslijst

 

Elke ochtend:

Dank U heer voor deze dag dat ik U weer kan loven en prijzen. Wilt U mij vandaag volledig vervullen met de heilige geest dat als ik keuzes moet maken vandaag, het de keuzes zijn die volgens Uw plan voor mijn leven zijn

Ik geef me helemaal over aan U! HELEMAAL!

Ik ben Uw gereedschap. Werk door me heen met Uw machtige zalving de hele dag gebruik me zoals U wilt.

 

ik wil een relatie met U als Uw allerliefste zoon. niet op regeltjes maar op relatie. ik vind het fijn om bij U te zijn.

 

het gaat niet om de hoeveelheid bidden of bijbel lezen. ik hoef me niet schuldig te voelen als dat even niet uit komt. het gaat om relatie die natuurlijk verloopt. Natuurlijk bent U mijn koning, maar ik ben ook Uw kind. het gaat vooral om de hoeveelheid overgave aan U.

Ik wil als een kind zijn voor U. Ik sta open voor U. U kan soms bewegen op een manier die afwijkt van wat ik verwacht. Ik wil niet te religieus zijn.

Het gaat niet om regeltjes, maar om Uw hart.

.

Vader ik geef U alle onderwerpen van mijn leven. Het ligt voor Uw troon ik laat hierbij alles los  Dan zeg je: niet ik in controle, maar U in controle.

 

Openbaar en overtuig mij van uw plan met mijn leven en ik laat hierbij alles los in Jezus naam amen.

 

Dank U dat u mij aangeraakt en gered heeft, Heere Jezus.

Pappa, vergeef me als ik niet al mijn aandacht op U gericht had gisteren. Maak me zo sterk dat ik dat vandaag wel doe. Zorg dat ik alles doe voor U, alsof het voor U is.

Pappa, pappa, pappa, ik zoek uw hart, niet alleen uw handen (niet alleen uw kracht en beloftes).

Als er dingen zijn die ik doe die niet Uw wil zijn, overtuig me dan en geef me de kracht het niet meer te doen.

Ook andersom als er dingen zijn die U juist wel wilt dat ik doe, geef me de kracht en overtuiging het te doen zoals U het wilt, zelfs als ik zelf tegen stribbel. U weet beter wat goed voor mij is dan ik.

Doe het "Onze Vader"-gebed volgens de bijbel

Vader, vergeef me mijn zonden. Zelfs degene die ik niet weet dat ik ze heb begaan. Laat me zien wat ik niet goed heb gedaan. Laat me ook zien waar U juist wel blij mee bent betreffende de dingen die ik heb gedacht en gedaan.

Bidden voor andere mensen voor zegen, aanraking en bescherming: pak namen lijst

Reminder voor aankomende dag:

1. Volg Hem de hele dag. Mijn eerste begeerte is om dicht bij Hem te zijn

2 yield to the spirit and drink. GEEF JE OVER AAN HEM HELEMAAL

3 geniet van de dag, van de reis

4. Bid in de geest de hele dag (desnoods binnensmonds) en zeg, heilig, heilig, heilig

5. Bid riskant en out of the box. 

6. Mijn gebed verandert landen, generaties zoveel kracht zit er in

7. Loof en prijs de Heer de hele dag

8. Praat met Heilige Geest.

9. Sprekend geloof, gebruik autoriteit

10. Lees Zijn woord en maak een lijst met bijbelverzen die bij je passen

11. Zeg nooit proberen. je gaat iets gewoon doen als God je die overtuiging geeft.

12. Help anderen

13. Doe iets voor God uit liefde voor Hem. Niet omdat Hij het vraagt. En doe alle opdrachten van Hem graag en zonder tegenzin. Het hart op zelfde niveau.

14. Als u mij apart wil zetten dan mag dat. Het is een eer u te volgen.

Pappa, ik wil U vragen om nog meer van Uw Heilige Geest. Maak me zo dat ik U dag en nacht kan aanbidden. Ik wil één met U worden.

Ik hou van u heilige geest, ik hou van u pappa, ik hou van u Jezus.

Ik wil U vragen om nog meer:

-geloof

-liefde naar U toe (dit is het allerbelangrijkste)

-Uw liefde door mij heen naar anderen toe en de kracht van zelf opoffering

-Uw energie

-Uw kracht, laat me realiseren dat met U ik alles kan! ik ben overwinnaar, al staat er een heel leger tegen me. Zowel fysiek als geestelijk. Lucas 10:19

-Uw wil boven mijn wil. Als ik iets niet wil, zorg dan dat het toch ga doen zoals U wilt.

-Uw autoriteit. Geef mijn gedachten en woorden kracht. Dat het ook gebeurt.

-Uw wijsheid

-Uw intelligentie

-Uw creativiteit en vermogen om te bouwen

-Uw heerlijkheid

-Uw blijdschap 

-Uw rust en vrede

-Uw genezing. Houdt en maak mijn lichaam sterk en genees anderen door mij heen

-Uw dapperheid. vermorzel mijn angsten

-Uw schaamteloosheid

-Uw humor

-Uw vasthoudendheid en vastberadenheid 

-Uw daadkracht

-Uw efficiency

-Uw zegen en succes in het leven ook op zakelijk gebied

-Uw leiding en dat ik ook precies doe wat U wilt, elke gedachte, elke beweging, elke beslissing. ik wil echt één met U worden. Ik wil U 100% volgen. Ik wil dat mijn gedachten en acties die van U zijn.

Help me vandaag alstublieft in alles wat ik doe. Leid me de hele dag. Ik hou van U. Hou me de hele dag onder uw vleugels.

Pappa. Moge mijn hoofddoel zijn om van U te houden en geliefd te zijn door U. Om U te plezieren en te dienen. Help me mijn zonde te zien, er berouw over te hebben en na te laten, door Uw genade. Help me te hongeren en dorsten naar Uw gerechtigheid. In Jezus naam amen.

Pappa, ik bid dat U mij Uw plan voor mijn leven openbaart, open deuren waar ze open moeten gaan en sluit deuren die gesloten moeten worden en houd die gesloten.

Leg je hand op je voorhoofd en bid het volgende:

Vader ik kom voor Uw troon elke aanval op mijn denkwereld:

Elke gedachte die mijn denkwereld overneemt, hetzij:

angst,

onzekerheid,

twijfel,

besluiteloosheid,

bitterheid,

boosheid,

perversiteit,

geldzucht,

afgunst,

trots,

pronkzucht,

ijdelheid,

luiheid,

zwakheid,

gebrek aan daadkracht,

depressie (of wat je op dat moment voelt) ik neem autoriteit over jou in de naam van Jezus. Ik commandeer je uit mijn denkwereld in de naam van Jezus ik verbreek elke verbinding met jou. Het bloed van Jezus zet mij vrij van elke goddeloze gedachte die tegen Uw wil in gaat vader. Ik vraag u om alleen gedachtes en verlangens van U Vader. In Jezus naam, amen.

 

ik bid voor:

Liefde, blijdschap, vrede, rust, geduld, lankmoedigheid, kracht, energie, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid, vergeving, genade, zachtmoedigheid, barmhartigheid en zelfbeheersing. Ik bid ook voor leiderschap wijsheid inzichten kennis en verstand zoveel als ik elke dag aan kan

Vader God, Dank U voor deze dag dat ik U kan loven en prijzen. U heeft mij deze lucht gegeven die ik inadem en dit leven dat ik leef. Alles wat ik heb is een geschenk van U. Help mij te groeien in dankbaarheid. Dank U voor het geschenk van Uw zoon in wie ik leven heb. Vergeef me als ik dat als vanzelfsprekend beschouw. In Jezus naam amen.
 

Vader, dank U dat U zoveel van mij houdt dat U zich aan mij wilt toewijden. Dank U voor de verzekering die U mij geeft in een verbondsrelatie met U door Jezus. Help mij de beloften die U elke dag voor mij heeft te herinneren, en laat mij in vertrouwen wandelen vanwege Uw beloften. Ik prijs U voor Uw trouw.

Vader, dank U dat U altijd weet wat het beste voor mij is. Dank U voor Uw leiding. Dank U voor Uw wijsheid. Help mij te begrijpen dat wat er ook in mijn leven gebeurt ik toch altijd iets heb om dankbaar voor te zijn. Dank U voor Jezus Uw meest kostbare gave.

 

Vader, dank U dat U mij toegang geeft tot U zelf door Uw zoon Jezus. Dank U dat ik tot U mag komen in zorgen en verbrokenheid. Help mij om vandaag mijn hart bij U uit te storten. Als ik de woorden niet heb, geef mij dan Uw geest om mijn stem te zijn. Dank U dat U door alles heen van mij houdt.
 

Vader, dank U voor Uw genade. Help mij zodat mijn woorden elke dag spreken van Uw genade voor de wereld om mij heen. Ik bid dat U mij helpt mijn emoties in bedwang te houden zodat ik U duidelijk kan laten zien in mijn leven. Vergeef mij voor al die keren dat ik angst toestond mijn spreken te beheersen.
 

Vader, dank U dat U me toerust met alles wat ik nodig heb om te overwinnen. Help me om te onthouden dat U alles bent wat ik nodig heb. Leer me om te vertrouwen op U en niet op mijn eigen kracht. Dank U voor Uw bescherming en verlossing. Wilt U mijn geloof sterker maken nu ik steeds meer leer om op U te vertrouwen.
 

Vader, ik dank U omdat U zoveel van me houdt, dat U tijd met me wilt doorbrengen. Dank U dat U verlangt naar wat het beste voor mij is. Ik bid dat U me zult helpen om eerst aan U te denken. Vergeef me als ik andere dingen boven U stel. Help me om alles aan U toe te vertrouwen wat ik doe.
 

Vader, Dank U voor Uw waarheid. U bent de grote overwinnaar. Ik prijs U omdat U me de mogelijkheid geeft om het kwade te overwinnen met het goede. Dank U dat U de strijd voor mij voert. Help me om altijd te onthouden dat U bij me bent.
 

Vader, dank U wel voor de manier waarop U mijn weg leidt, zelfs op de moeilijke momenten. Dank U voor Uw vreugde heerlijkheid en liefde, die alleen U mij kunt geven. Help mij om steeds te wandelen in geloof zodat mijn vertrouwen in U blijft groeien.

Vader ik dank U dat mijn leven een doel heeft! Ik bid dat het andere helpt bij het vinden van Uw doel voor hun leven. Gebruik mij om deze wereld te veranderen met Uw liefde.
 

Vader Dank U wel dat U mij steeds wat meer leert, dat U mij laat oefenen. Dat ik niet alles meteen perfect hoef te kunnen. Ik wil graag steeds beter worden in het werken in Uw koninkrijk. Ik wil U vertrouwen met elk deel van mijn leven. Help mij daar A.U.B. bij.
 

Vader, geef me de moed om met U te gaan in geloof en om op U te vertrouwen. Geef me Uw vrede, rust, heerlijkheid als ik op Uw plannen vertrouw. Bewaar mijn hart. Help me om meer te zijn dan iemand die alleen Uw woord hoort. Geef me de kracht die ik nodig heb om de volgende stappen te nemen in geloof. In Jezus naam amen.
 

Jezus, hier ben ik. Ik beantwoord Uw oproep. Ik wil deze problemen en gevoelens niet langer zelf dragen. Ik geef U mijn angsten, mislukkingen, wat me angstig en onrustig maakt. Ik geef U alles... Ja neem alles, vader. help me, Jezus Bedankt dat U het ware middelpunt bent in alles.

Vader ik vraag U of wij net zo één mogen zijn als U en Jezus. Doordat Jezus in ons is en God in Jezus, zullen wij een volmaakte eenheid zijn. Ik wil vragen of U door mij heen wilt werken zodat de wereld zal erkennen dat U Jezus heeft gestuurd en dat U net zoveel van ons houdt als van Jezus. In Jezus naam amen.

Alle eer is voor U God laat het nooit zo zijn dat ik de eer krijg voor de dingen die U doet. Ik wil dat U door mij heen werkt en dat U het doet, want vanuit mezelf kan ik niks. Dank U dat Uw geest mij de weg wijst waar ik moet zijn. Help mij om te volgen waar U mij heen stuurt.

 

Vergeef me voor de momenten dat ik de leiding van U niet volgde.

Vader bescherm mijn denkwereld tegen rare nare en kwade gedachtes. Geef mij gedachtes en verlangens van U. Vervul mij met de heilige geest.

Maak mij lankmoedig, langzaam van toorn, geef mij fijn gevoeligheid van woorden leer mijn tong in toom te houden en zet wachters voor mijn lippen daar waar noodzakelijk is.

Vader mijn leven is gevuld met beproevingen en ontberingen. Soms voel ik me overweldigend en bedroefd. Desondanks ben ik dankbaar dat U altijd dicht bij mij bent. In U kan ik vrede hebben. Wat er ook op mij af komt, vandaag heb ik ervoor gekozen om mijn hart niet bezorgd of bang te laten zijn. Ik blijf aan U denken en op U vertrouwen. Vul mij met blijdschap en vrede en rust terwijl ik dat doe, zodat mijn hoop en geloof steeds sterker mag worden door de kracht van Uw Heilige Geest. Houd de wacht over mijn hart en geef me de kracht om een leven te leven dat gekenmerkt wordt door Uw vrede.
 

Vader geef mij geduld met mijzelf en help mij alle onderwerpen van mijn leven los te laten. Alles ligt in Uw handen Jezus. Het is Uw wil, Uw tijd, Uw plan, Uw waarheid. Openbaar en overtuig die aan mij en ik laat alles los.  Niet ik in controle maar U in controle niet mijn wil maar Uw wil in Jezus naam, amen.

Vader als ik onbewust deuren heb geopend die gesloten moeten worden dan sluit ik die bij deze. in Jezus naam, het bloed van Jezus zet mij vrij. In Jezus naam amen.

Vader open deuren die geopend moeten worden en houdt deuren gesloten die gesloten moeten blijven en laat me duidelijk merken als iets wel of niet uw wil is.

Vader Laat mijn hart het kwade uit de weg gaan, zorg dat ik nooit goddeloze dingen doe. Houd mij ver van de misdadigers en help mij de verleiding te weerstaan om te delen in hun overvloed.

Vader als ik dingen doe die niet goed zijn, overtuig me dan en zorg dat ik er mee stop. sommige dingen zijn me niet helemaal duidelijk. als ik er niet mee stop, stop het dan voor me zodat ik niet tegen uw wil in blijf gaan. Ik vertrouw mezelf niet, ik ben zwak. Ik kan alleen functioneren door Uw kracht.

Vader help mij om te beseffen hoe krachtig Uw kracht in mij is. Ik laat mij niet door mijn gevoel leiden, maar ik kies ervoor om krachtig in dit leven samen met U te wandelen in geloof in Jezus naam amen.

Heer te midden van alle golven van ontmoediging, bezorgdheid en onrecht, kies ik ervoor om me op U te richten. Ik kies ervoor om naar U te roepen in plaats van te klagen. Ik richt mijn blik op U. U geeft mij een frisse, golf van aanmoediging, genezing, herstel en vergeving. Ik prijs Uw naam heer. Bedankt dat U mij nooit laat vallen. Ik hou van U.

Heer ik voel mij zo bedrogen en verlaten. Ik ben aan de kant gezet, maar ik weet dat U mij nooit aan de kant zet. In de storm bent U dichtbij. U zult voor mij de weg banen. Wat zal ik straks heerlijk daar overheen kunnen wandelen. Ik zie er naar uit. Dank U wel.
 

Vader, in de hectiek van dit leven wil ik een moment stil zijn. Alleen met mijzelf en met U. Mijn hart wordt stil, mijn adem gaat rustig door en ondertussen vertelt Uw hart mijn hart dat het geliefd is. Wat een zegen dank U wel.
 

Vader, Ik verlang naar Uw rust. Al mijn zorgen, al mijn stress en angsten leg ik op dit moment in Uw handen. Wilt U mij Uw rust geven?
 

Heer Jezus, ik vertrouw mijzelf toe aan U. Wilt U het initiatief nemen om mij te helpen waardoor ik Uw rust kan ontvangen? Dank U.

Vader ik ben moe. Heel moe. Help mij AUB. Ik wil U ontmoeten. Kom met Uw zachte kracht, krachtig in mij.

 

Vader, wat ben ik blij dat ik U ken. Dank U voor Uw woord dat mij versterkt, me laat groeien en mij helpt om door te gaan. Uw Woord is wonderbaarlijk, het helpt me elke dag. Ik bid dat U vandaag weer mijn beschermer en mijn held zult zijn. Ik bid dat U alle dingen ten goede zal gebruiken, zoals in Uw woord staat geschreven.

Jezus, ik heb U nodig. Ik kan niet leven zonder U. Jezus,  Ik heb U nodig. Ik verlang naar U! Ik wil U beter leren kennen dan wie ik ook ken. Ik wil bij U horen, hier, nu, voor eeuwig. Ik verlang ernaar naast U te zitten, tijd door te brengen in Uw aanwezigheid, en vragen te stellen die in mijn gedachten en hart opkomen. Ik wil naar U toe kunnen rennen, mijn hoofd op Uw schouder leggen, mijn hart uitstorten voor U, en Uw armen om me heen voelen, terwijl U me de waarheid zegt, zelfs de harde waarheid indien nodig. Ik heb Uw hulp nodig, Uw genade, Uw barmhartigheid. Ik wil het leven niet meer leven zoals vroeger zonder U.
 

Jezus, ik heb U nodig! U bent mijn Heer, mijn God, mijn Koning. U bent al mijn aanbidding waard. Help me door Uw genade U te leren kennen, en zoveel van U te houden dat de dingen van deze wereld langzaam verdwijnen en vervagen.

Ik wil U, en U alleen aanbidden. Ik wil niet gevormd worden door mijn cultuur. Ik ben in U; ik wil één met U zijn. Bind mijn hart aan het Uwe, en plaats Uw waarheid diep in mij. Ik wil niet alleen U en Uw Woord kennen, ik wil niet meer zondigen. Ik wil U en Uw woord volgen. Laat me U prijzen, in geest en in waarheid.

Vader. Ik heb Uw kracht nodig, Uw genade en uw liefde. Dan maakt het niet meer uit wat het leven me brengt. Ik kan dan reageren op iedere situatie, ieder persoon en iedere uitdaging zoals U daarop zou reageren, alles tot Uw glorie. Ik wil niet slechts uiterlijk reageren, maar juist van binnenuit, vanuit de rivier van levend water. Ik wil zo dichtbij U zijn, Jezus, dat Uw Geest door me heen vloeit in alles wat ik doe en zeg. Dan vind ik al mijn vreugde in U. Moge ik U eren in alles wat ik zeg en doe. In Jezus naam amen.

Vader. Het maakt niet uit waar ik ben, wat ik doe, welk Schriftwoord ik aan het lezen ben, welk lied ik zing; ik wil mijn gedachten, mijn energie en mijn hart richten op U, en niet op mezelf en mijn omstandigheden. Ik wil U, en U alleen. In Jezus naam amen.

Vader, het maakt niet uit of ik slaag of faal, win of verlies, rijk ben, of arm, binnen of buiten word gesloten, gekend ben, of vergeten. Moge ik tevreden zijn, wetende dat U van mij bent en ik van U. in Jezus naam amen.
 

Heer Jezus, schenk mij Uw genade, Uw barmhartigheid en uw goedheid, om mij U te laten zien, U te kennen, van U te houden, om één met U te zijn. Dank U dat Uw Woord me vertelt dat als we iets in Uw Naam vragen, en naar Uw wil, dat U het dan zal doen. In Jezus naam amen.

God, is er iets waarvan ik probeer weg te lopen terwijl U wilt dat ik blijf en het afmaak? Wilt U mij Uw kracht geven om door te blijven gaan? In Jezus naam amen.

Heer, is er iets waar u wilt dat ik mee stop?

Vader, leer me mijn afspraken na te komen en op tijd te komen. Leer me dat ik me aan mijn woord hou en geen kwaad spreek. Leer me te zorgen dat mijn woorden Uw autoriteit krijgen.

Vader, ik vertrouw U met wat ik start en eindig. Ik vertrouw U met waar ik zal gaan en staan. Ik vertrouw U genoeg om mijn leven te wijden aan het dienen en contact te maken met mensen. Ik vertrouw erop dat U met een doel aanwezig bent in het midden van de stormen in mijn leven. Dank U dat U bij mij bent, mij leidt en mij goddelijke richting geeft. In Jezus naam amen.

Vader, U heeft me al meerdere keren laten zien dat één gebed alles kan veranderen. Toch gooi ik soms de handdoek in de ring als dingen niet gaan zoals ik het wil. Help me om gebed als eerste toevlucht te hebben en daarin te volharden zonder me te richten op alle moeilijkheden. Help me om me alleen op U te richten. Voor U is alles mogelijk! Dank U, Heer, voor alles wat U in mijn leven gaat doen. 


Elke avond voor het slapen:

Dank U heer voor deze dag, voor al Uw zegen en bescherming, ik bid voor een bescherming en een zegen over deze nacht, dat ik en iedereen op de gebedsnamenlijst vredig en vast mag slapen. Bescherm ons vannacht tegen nare en rare gedachtes dromen en denkbeelden.  Heer, geef ons gedachtes en dromen van U. Leer ons nieuwe dingen in Uw dromen. Ik verbreek elk gebed dat tegen ons in gebeden is, elk woord dat tegen ons gesproken is, elke vloek die tegen ons uitgesproken is, elke aanval Ik verbreek het in Jezus naam. Het bloed van Jezus zet mij vrij. Amen.

 

Heer, ik wil u ook 's nachts tijdens mijn slaap aanbidden. Maak me een aanbiddende dromer.

Einde gebedslijst

----------------

Hieronder nog enkele video's over gebed

Hoe kan ik bidden in geloof? - Tom de Wal @Voice of Faith
01:15:32
Frontrunners Ministries - NL

Hoe kan ik bidden in geloof? - Tom de Wal @Voice of Faith

In deze uitzending gaat Tom in op het onderwerp 'hoe kan ik bidden in geloof?' n.a.v. de release van zijn nieuwe boek: bidden = ontvangen. Tom zal ook vragen beantwoorden over gebed. (085) 48 82 323 – DINSDAGAVOND 8 EN 22 DECEMBER – 20.00 T/M 21.30 UUR Wil je geven/partner worden: http://bit.ly/front-partner Bent u enthousiast geworden en wilt u meer van dit soort onderwijs beluisteren? Dan kunt u op bijbelschool.tv een account aanmaken. Op bijbelschool.tv staan meer dan 150 videolessen met onderwerpen zoals: Gods stem verstaan, Genezing, Roeping en Bediening, Leiderschap, Effectief gebed en nog veel meer onderwerpen. Meld je via onderstaande link aan om een account aan te maken op Bijbelschool.tv https://bijbelschool.tv Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal! Subscribe for the latest YouTube videos: http://bit.ly/front-subscribe Instagram | https://www.instagram.com//frontrunnersministries Facebook | https://www.facebook.com/frontrunnersministries Spotify | http://bit.ly/frontrunnersministries Website | https://frontrunnersministries.nl/ Webshop | http://bit.ly/front-webshop Hashtags: #Bidden #Bidden=Ontvangen #VoiceOfFaith #Frontrunners #TomDeWal Alle rechten zijn voorbehouden. Deze video mag niet gedupliceerd, verveelvoudigd en/of opgeslagen worden voor eigen gebruik en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Frontrunners Ministries.
Hoe kan ik bidden naar Gods wil - Tom de Wal @VoiceOfFaith
55:30
Frontrunners Ministries - NL

Hoe kan ik bidden naar Gods wil - Tom de Wal @VoiceOfFaith

In deze uitzending gaat Tom in op het onderwerp gebed en bidden naar Gods wil n.a.v. de release van zijn nieuwe boek: bidden = ontvangen. Tom zal ook vragen beantwoorden over gebed. Wil je geven/partner worden: http://bit.ly/front-partner Bent u enthousiast geworden en wilt u meer van dit soort onderwijs beluisteren? Dan kunt u op bijbelschool.tv een account aanmaken. Op bijbelschool.tv staan meer dan 150 videolessen met onderwerpen zoals: Gods stem verstaan, Genezing, Roeping en Bediening, Leiderschap, Effectief gebed en nog veel meer onderwerpen. Meld je via onderstaande link aan om een account aan te maken op Bijbelschool.tv https://bijbelschool.tv Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal! Subscribe for the latest YouTube videos: http://bit.ly/front-subscribe Instagram | https://www.instagram.com//frontrunnersministries Facebook | https://www.facebook.com/frontrunnersministries Spotify | http://bit.ly/frontrunnersministries Website | https://frontrunnersministries.nl/ Webshop | http://bit.ly/front-webshop Hashtags: #Bidden #Bidden=Ontvangen #VoiceOfFaith #Frontrunners #TomDeWal Alle rechten zijn voorbehouden. Deze video mag niet gedupliceerd, verveelvoudigd en/of opgeslagen worden voor eigen gebruik en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Frontrunners Ministries.
bottom of page