top of page

Kies voor God

God houdt van jou. Jezus heeft Zijn leven voor jou gegeven. 

Neem Jezus aan als je redder.

Vraag:  "Wat is het bekeringsgebed?"

Antwoord:  Het bekeringsgebed is een gebed dat mensen tot God bidden wanneer zij  begrijpen dat ze een zondaar zijn en een Redder nodig hebben. Zomaar het  bekeringsgebed opzeggen zal niets teweeg brengen. Een zondaarsgebed  heeft alleen effect als het in alle oprechtheid weergeeft wat een  persoon weet, begrijpt en gelooft over zijn/haar zondigheid en zijn/haar  behoefte aan redding.

Het eerste aspect van een bekeringsgebed is het besef dat wij allemaal zondaars zijn. (Romeinen 3:10)  verkondigt: ”Het staat zo in de Boeken: 'Voor God is niemand  rechtvaardig, werkelijk niemand.'” De Bijbel maakt duidelijk dat wij  allemaal gezondigd hebben. Wij zijn zondaars die genade en vergeving van  God nodig hebben (Titus 3:5-7). Vanwege onze zonde verdienen we eeuwige straf (Matteüs 25:46).  Het bekeringsgebed is een pleidooi om genade; om niet veroordeeld te  worden. Het is een verzoek om mededogen in plaats van toorn.

Het tweede aspect van een zondaarsgebed is de wetenschap wat God heeft  gedaan om onze verloren en zondige omstandigheden te verhelpen. God werd  een mens in de Persoon van Jezus Christus (Johannes 1:1, 14). Jezus leerde ons de waarheid over God en leefde een perfect rechtschapen en zondeloos leven (Johannes 8:46; 2 Korintiërs 5:21). Jezus stierf aan het kruis in onze plaats. Hij nam de straf op Zich die wij verdienen (Romeinen 5:8). Jezus stond op uit de dood om te bewijzen dat hij de zonde, de dood en de hel heeft overwonnen. (Kolossenzen 2:15; 1 Korintiërs 15).  En daardoor kunnen onze zonden vergeven worden en kan  ons een eeuwig  thuis in de hemel beloofd worden; het enige wat wij hoeven te doen is in  Jezus Christus geloven. Het enige wat wij hoeven te doen is geloven dat  Hij in onze plaats is gestorven en weer uit de dood is opgestaan (Romeinen 10:9-10). We kunnen alleen uit genade verlost worden, door ons geloof in Jezus. (Efeziërs 2:8)  verklaart: “Door Zijn genade bent u gered, doordat u in Hem ging  geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God.”

Het bidden van het bekeringsgebed is simpelweg een manier om tot God te  verwoorden dat jij op Jezus Christus vertrouwt als jouw Redder. Er zijn  geen “magische” woorden die jouw redding tot gevolg hebben. Alleen jouw  geloof in de dood en opstanding van Jezus kan je redden. Als jij  begrijpt dat jij een zondaar bent en redding door Jezus Christus nodig  hebt, is hier een bekeringsgebed dat je tot God kunt bidden: “God, Ik  weet dat ik een zondaar ben. Ik weet dat ik de gevolgen van mijn zonden  verdien. Maar ik vertrouw in Jezus Christus als mijn Redder. Ik geloof  dat Zijn dood en Zijn opstanding in mijn vergeving voorzien. Ik vertrouw  in Jezus en Jezus alleen als mijn persoonlijke Heer en Redder. Dank U  Heer voor Uw vergeving en mijn redding! Amen!”

BELANGRIJK:

Na deze keuze is het essentieel dat je je laat dopen door onderdompeling met water.

 

Daarnaast vraag God om je te vullen met Zijn Heilige Geest.

 

Laat je leiden door Zijn Geest (Romeinen 8:8-9) en geef jezelf helemaal over aan Hem, elke dag opnieuw.

 

Vraag God of je steeds dichter naar Hem toe mag groeien en of je elke dag steeds meer van Hem mag gaan houden. Dat is het eerste gebod.

Heb jij een besluit vóór Christus genomen naar aanleiding van wat je  hier gelezen hebt? Als dat zo is, klik dan alsjeblieft op de knop “ik  heb Christus vandaag aangenomen”.

Laat deze kans niet aan je voorbij gaan.

bottom of page