top of page

Dank voor het kiezen voor Jezus

Dank voor je keuze.

Zelfs de engelen zijn verheugd.
Lucas 15:10

HEEL BELANGRIJK LEES ALLE ONDERSTAANDE TEKST

Nu je gekozen hebt voor God zal je leven veranderen. Dat kan spannend zijn, maar het is heel mooi. Geniet ervan.

BELANGRIJK! Laat je zo snel mogelijk dopen door onderdompeling met water en vraag God om je te vullen met zijn Heilige Geest.

Bekeer je van je zonden. Zondig niet meer. Struikelen overkomt ons allemaal, maar je moet de wil hebben om niet meer te zondigen. Vraag God om de kracht dit te realiseren. Je zal langzaam aan groeien.

Vraag God elke dag of je meer van Hem mag gaan houden en of je meer geloof van Hem mag hebben.


Ga dagelijks een stukje uit de Bijbel lezen en bidt tot God. Vooral een bidstond elke ochtend is een echte aanrader. In deze link is een voorbeeld van een persoonlijke gebedslijst.
Je zult zien dat je langzaam groeit in het geloof en dichter bij God zal komen. God zal je dingen leren en wijsheid geven.

1 Tessalonicenzen 5:21 zegt: "Onderzoek alles",

MAAR: "Pas op dat niemand u misleidt."Dit zei Jezus in Matteüs 24:4.

Vraag bij alles wat je onderneemt om hulp bij God. Bid altijd tot God de Vader, en stel al je vragen in Jezus Christus machtige naam. Je woorden zullen gaande weg de tijd meer autoriteit krijgen. Waarvoor je bid zal ook echt gebeuren (tenzij je tegen de wil van God in bidt).

Als je om de Heilige Geest hebt gevraagd en je hebt Hem ontvangen, laat je dan door Hem leiden. Lees Romeinen 8.

De Heilige Geest is geen vage kracht. Hij is een persoon. Hij is God. Lees Efeziërs 4:30, 1 Korinthiërs 3:16

Ik raad je sterk aan om een lokale kerk te vinden waar je andere Christenen kan ontmoeten, elkaar kan helpen en hechte vriendschappen zult krijgen. Er zal een wereld voor je open gaan. Hierbij een voorbeeld van een kerk met echte Christenen.

Mocht je vragen hebben of hulp nodig hebben dan kun je mij altijd contacteren. De video's op deze website waren ook erg waardevol voor andere christenen om te groeien.

Als je gekozen hebt, stuur me alsjeblieft een e-mail. Ik wil je heel graag bij staan en helpen in je verdere groei naar God toe.


Het ga je goed.

Afspraakverzoek plaatselijke kerk

Bedankt voor de inzending!

bottom of page